معرفی شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا

 

شركت سهامی خاص كشت و صنعت و مجتمـع شيـر و گوشت محيـاء در تاريخ 1353/12/06 بصورت شركت سهامي خـاص تأسيس شده و طی شماره ۲۰۹۵۰ در سال ۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طی شماره ۷۸۵۱۴/م/۳۲ مورخ 28/۹/1386 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران اقدام به دریافت علامت تجاری بنام « فجر محیا» نموده است.

در سالهای 1346 تا 1374 با توجه به آغاز مرحله دوم ساماندهی شرکتهای گروه هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس، طرح ادغام برخی شرکت ها اجرا شد که شرکت محیای کنونی نیز حاصل ادغام این شرکت با شرکت فردوس البرز و در اختیار گرفتن واحدهای تهران شرکت شیر و دام بنیاد می باشد.

 تعداد نفرات شاغل در شرکت 330 نفر میباشد که به صورت فصلی و قراردادی در بخشهای مختلف نظیر دامپروری، گلخانه، باغات پسته، هسته دار و دانه دار، مزارع کشاورزی، انواع نشا و … فعالیت دارند.

مدیریت شرکت کشت و صنعت و مجتمـع شیـر و گوشت محیـاء بر اساس سوابق و تجـارب گذشـته و بررسی فعالیت های جاری، چشم انداز و مأموریت خود را به شرح ذیل اعلام می نماید :