چنانچه در مورد هر یک از جنبه های محصول یا خدمات ارائه شده توسط شرکت کشت و صنعت محیاء شکایتی دارید آن را از طریق این فرم با ما در میان بگذارید.